095 -4697 899,095 -6965 399

วัตถุดิบปลูกในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

วัตถุดิบปลูกในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ 100 %

ผลิตผลได้รับการดูแล ให้มีคุณภาพอย่างดี

ปลูกด้วยความเอาใจใส่ และดูแลให้สมบูรณ์ที่สุด

ปลูกและผลิตโดยวิธีการชีวภาพ ปลอดภัย 100%

ไม่ใช้สารเคมี ในกระบวนการปลูกและการผลิต

บริษัท สกายฟี่ พลัส จำกัด ศูนย์รวมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

สุขภาพที่ดีเริ่มที่ตัวท่านเองค้นหาอาหารเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตัวท่านเองและคนที่รัก

Line : skyfi888 (โทรศัพท์กดได้เลยจ้า)

ช่วยเหลือเกษตรกร

ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยชาวบ้านที่ปลูกวัตถุดิบ ให้มีรายได้เพิ่มและสม่ำเสมอและมีการปันผลให้กับชาวบ้านรับซื้อวัตถุดิบในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปลูกอย่างตั้งใจโดยเกษตรกรมืออาชีพใช้สารอินทรีย์และกรรมวิธีชีวภาพในการปลูกผลิตโดยกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมีเป็นมิตรต่อคน และสิ่งแวดล้อม

แบ่งปันให้สังคม

เราหวังดีต่อลูกค้าทุกท่าน แบ่งปันให้กับสังคม เพื่อให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขถ้วนหน้า

happy

แบ่งปันให้กับสังคม

ร่วมเป็นผู้ให้กับ skyfiplus  และสินค้าในเครือ
รายได้บางส่วนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือและแบ่งปันสู่สังคม

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเพื่อรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Omax plus น้ำมันดาวอินคา  ฟรี

Line : skyfi888 (โทรศัพท์กดได้เลยจ้า)โทร : 081-401-6780 (โทรศัพท์กดได้เลยจ้า)